Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526641

AuthorsKoos J. Meesters, Peter F.M. Coesel
TitleAanvulling: Cosmarium denboeri: een nieuwe, planktonische sieralgsoort met een groot potentieel verspreidingsgebied
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume32
Year2007
Issue6
Pages159-159
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567054