Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526656

AuthorRuud van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume27
Year2001
Issue2/3
Pages72-72
ISSN0017-2294
AbstractDeze rapporten zijn te bestellen door het overmaken van het desbetreffende bedrag op rekening 367054612 t.n.v. Alterra, Wageningen, o.v.v. het rapportnummer.
P. Mekkink, De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland. Deel I: Bosreservaat De Heul. Wageningen, 2000, 36 pag. + bijlagen, ƒ 30, Alterra-rapport 60.1. G.W.W. Wamelink & J. Runhaar, Abiotische randvoorwaarden voor Natuurdoeltypen, Wageningen, 2000, cd-rom, ƒ 25, Alterra-rapport 181.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567069