Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526663

AuthorsJ. Mennema, E.J. Weeda
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume8
Year1977
Issue7
Pages133-133
ISSN0017-2294
AbstractEen opmerking over Lycopodium cernuum L. var. pungens (v. A. v. R.) Adelbert.
In het najaar van 1974 vond H. A. J. in den Bosch (Leiden) tijdens een autorit in een vochtige wegkant een Lycopodium-soort, die hij niet kon thuisbrengen. Toen een determinatie op het Rijksherbarium uitwees, dat de wolfsklauw L. cernuum L. var. pungens (v. A. v. R.) Adelbert bleek te zijn, had de vinder enige tijd nodig om zich te realiseren, waar precies hij deze vondst gedaan had. Uiteindelijk bleek dit de Posbank bij Arnhem te zijn geweest. L. cernuum var. pungens is een tropische plant, die wel in bloemstukjes wordt gebruikt. De veronderstelling lijkt gewettigd, dat deze vondst uit een dergelijk, al dan niet weggeworpen bloemstukje afkomstig zal zijn.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567074