Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526667

AuthorA. de Visser
TitleEen nieuwe groeiplaats van Trifolium micranthum Viv
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume3
Year1966
Issue1
Pages1-2
ISSN0017-2294
AbstractSome ecological data concerning Trifolium micranthum Viv. from a new locality in the isle of Walcheren.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567078