Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526671

AuthorNN
TitleErratum
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume26
Year2000
Issue6
Pages256-256
ISSN0017-2294
AbstractHet telefoonnummer van Peter van Ruth (D22) is foutief vermeld in het adressenoverzicht. Het moet zijn: 0162-211463
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567082