Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526673

AuthorNN
TitleOnder de loupe
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1983
Issue8
Pages196-196
ISSN0017-2294
AbstractZojuist bereikt ons het bericht dat in mei de nieuwe (20e) druk van de Flora van Nederland zal verschijnen. Hoewel deze druk een voortzetting is van de nu 100-jarige Flora van Nederland, is hij ten opzichte van de laatste druk zowel qua uitvoering als qua inhoud dusdanig gewijzigd, dat van een nieuwe flora kan worden gesproken.
Door de auteurs van het systematische gedeelte, F. Adema, G.J. de Joncheere en R. van der Meijden, zijn alle sleutels en beschrijvingen geheel herzien, terwijl E. J. Weeda alle standplaats- en verspreidingsgegevens in overeenstemming met de huidige situatie heeft gebracht. De nieuwe druk, uitgegeven door Wolters-Noordhoff te Groningen, zal ca. ƒ 60 kosten.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567084