Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526674

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume10
Year1981
Issue10
Pages187-188
ISSN0017-2294
AbstractD. & R AICHELE, H.-W. & A. SCHWEGLER, Was grünt und blüht in der Natur?, Kosmos Franckh, Stuttgart, 1981, 398 pag., DM 34,-. Opnieuw een eenvoudig botanisch werkje, waarvoor ca. 700 kleurenfoto’s de basis vormden, gerangschikt op bloemkleur.
ANON., Provinciale milieu-inventarisatie Noord-Holland, Voortgangsverslag 1979, Provinciale Waterstaat van Noord-Holland, Haarlem, 1980,62 pag., fotokopie ¹). Een van de hoofdstukken in dit voortgangsverslag is gewijd aan het onderzoek van flora en vegetatie.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567085