Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526675

AuthorNN
TitleBoekbesprekingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume7
Year1974
Issue3
Pages48-48
ISSN0017-2294
AbstractD.T.E. VAN DER PLOEG, Stinzeplanten yn Fryslân, mei foto’s fan Ytsen Kooistra; Fryske Akademy, Ljouwert, 1972, 110 pag., 71 ôfb., f 24,50.
Het heeft in mijn voornemen gelegen om de Stinzeplanten yn Fryslân in het Fries te recenseren om op deze wijze aan te geven, hoe ik het betreur, dat dit werk, dat van meer dan Friese betekenis is, voor vele (andere) Nederlanders zo ontoegankelijk is. Daar het lang duurde alvorens ik mijn Fries kon laten corrigeren, had ik voldoende tijd om op dit slechte voornemen terug te komen. Immers, nu kan wellicht via een korte bespreking in het Nederlands de inhoud van het boek toch aan een groter publiek deelachtig worden.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567086