Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526676

AuthorsJ. Mennema, E.J. Weeda
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume8
Year1977
Issue8
Pages157-158
ISSN0017-2294
AbstractMeer vondsten van Narthecium ossifragum (L). Huds. in de duinen? De heer J. M.
Gleichman (Wageningen) wijst mij er op, dat de twijfelachtige vondst van Narthecium ossifragum in de duinen van „Zandpoort bij Haarlem”, waarover een Korte mededeling werd opgenomen in Gorteria 8, no. 4, p. 73, niet de enige melding is van een vondst van deze soort in het duingebied. HOLKEMA (1870) vermeldt de soort van Ameland op grond van een opgave uit 1856 van KROS in het Ned. Kruidk. Archief, zij het met de voetnoot op pag. 260 werd na Dr. S. P. Kros door niemand (cursief Holkema) op Ameland weer gevonden”. Het cursief van Holkema doet m.i. zijn twijfel aan de juistheid van de opgave goed uitkomen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567087