Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526679

AuthorNN
TitleOpgave van vindplaatsen van bedreigde akkeronkruiden
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume22
Year1996
Issue1/2
Pages33-33
ISSN0017-2294
AbstractVoor het opstellen van een Beschermingsplan Akker(on)kruiden door het Informatieen KennisCentrum natuurbeheer, zullen ook dit jaar verschillende akkerreservaten bezocht worden. Om een eventuele verschuiving of uitbreiding van het akkerreservaat-areaal goed te kunnen onderbouwen is het nodig ook groeiplaatsen van de betreffende soorten buiten de reservaten te kennen. Uw medewerking wordt gevraagd voorde opgave van vindplaatsen van de volgende soorten: Agrostemma githago Ajuga chamaepitys Arnoseris minima Bromus secalinus Buglossoides arvensis Chenopodium murale C. hybridum C. vulvaria Consolida regalis Euphorbia stricta E. platyphyllos E. exigua Gagea villosa Galeopsis ladanum s.l. Galium tricornutum Holosteum umbellatum Hypochaeris glabra Kickxia elatine K. spuria Lathyrus aphaca Legousia hybrida L. speculum-veneris Melampyrum arvense Minuartia hybrida Misopates orontium Ranunculus arvensis Scandix pecten-veneris Silene noctiflora Stachys arvensis Thlaspi perfoliatum Torilis arvensis Valerianella carinata V. dentata V. rimosa Veronica praecox V. triphyllos Vicia tetrasperma subsp. gracilis
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567090