Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526680

AuthorsArnout-Jan Rossenaar, Bart Vreeken, Baudewijn Odé
TitleGrote inventarisaties
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume30
Year2004
Issue2
Pages46-49
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567091