Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526704

AuthorNN
TitleFLORON-streeplijst: code 9 = ingezaaid, adventief, aangeplant of verwilderd
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume24
Year1998
Issue2
Pages39-39
ISSN0017-2294
AbstractDe meeste floristen strepen alleen echt wilde planten aan op de streeplijst en zeker geen aangeplante of uitgezaaide soorten. Voor bomen en struiken verschillen de meningen onder floristen over het wel of niet aanstrepen, vandaar dat deze ook op de nieuwste streeplijst zijn opgenomen. Er zijn echter steeds meer (vooral stedelijke) gebieden waar ‘wilde’ planten worden uitgezaaid. Als u zo iets bij het strepen constateert, kunt u voortaan door het invullen van het cijfer 9 in het abundantiehokje aangeven dat die soort ter plekke niet wild is.
Het doet er niet toe of de plant uitgezaaid, aangeplant, adventief of verwilderd is. Hoofdzaak is dat soorten ‘waar een luchtje aan zit’ niet zonder meer op de lijst terecht komen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567115