Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526724

AuthorsE. de Boer, F. Adema
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume10
Year1981
Issue9
Pages170-171
ISSN0017-2294
AbstractEen nieuwe vindplaats van Genista germanica L. op de Veluwe. Op 2 juni 1980 werden op de Veluwe, bij Elspeet, twee planten van de Duitse brem (Genista germanica) gevonden. Zij werden aangetroffen op een brede, met struikheide en varens begroeide strook tussen twee bospercelen, waarin een fietspad ligt, tezamen met Genista anglica en Sarothamnus scoparius.
Op het door R.W.J.M. van der Ham vervaardigde kaartje in de Atlas van de Nederlandse Flora 1 (MENNEMA c.s., 1980) staan twee groene blokjes aangegeven in dezelfde omgeving als waar bovenvermelde vondst werd gedaan. Het ene blokje betreft een vindplaats ten zuiden van die bij Elspeet (in het Soerense veld), het andere een vindplaats ten noorden daarvan (bij Gortel). De vondst van 2 juni betekent dus niet alleen een nieuwe vondst sinds 1950, maar ook een geheel nieuwe vindplaats voor onze flora van deze soort, die recent alleen nog maar bekend was van de omgeving van Groesbeek.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567135