Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526733

AuthorJ. Mennema
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume8
Year1977
Issue9
Pages178-178
ISSN0017-2294
AbstractG. BOEDELTJE, De Kappersbuit; bodem en vegetatie van het moerasgebied ten oosten van de Punt in het benedenstroomse dal van de Drentse A. Verslag doctoraal onderwerp, Laboratorium voor Plantenoecologie, Haren, Gr., 1976, 114 pag. + 2 bijlagen ¹).
P. BREMER, Flora van Urk en omgeving, Biologische uitgave afd. C.N.N.O.P. no. 6, 1976, 65 pag., stencil, ƒ 3,70 (te bestellen via gironr. 3329375 t.n.v. P. Bremer te Groningen). Het resultaat van een floristisch onderzoek van dit voormalige eiland in 1975 (ook volgens de methode-Mennema) en een vergelijking met vroegere gegevens.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567143