Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526735

AuthorS.J. van Ooststroom
TitleKorte mededeling
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume4
Year1969
Issue9
Pages165-165
ISSN0017-2294
AbstractBeckeropsis petiolaris (Hochst.) Fig. & De Not. in Nederland. In Gorteria 3 (4), 1966, p. 55 vermeldden Reichgelt en ik een adventieve Beckeropsis van Rotterdam, die wij met enige aarzeling als B. petiolaris bestempelden. Intussen verscheen van de hand van W. D. CLAYTON, in Hooker’s Icones Plantarum, ser. 5, vol. 7, part 2, 1967, tab. 3643, p. 1—4, een overzicht met determinatietabel van de 6 soorten van dit geslacht die alle in tropisch en Zuid-Afrika thuishoren. Naar aanleiding van mijn verzoek aan hem, deelde de heer Clayton mij mede, dat onze voorlopige determinatie juist was, zodat wij B. petiolaris nu met zekerheid in de lijst van in Nederland gevonden adventieven kunnen opnemen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567145