Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526749

AuthorK. Reinink
TitleKorte mededeling
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume10
Year1981
Issue11/12
Pages227-228
ISSN0017-2294
AbstractNogmaals „De Koningsheide” bij Arnhem. In 1979 beschreef ik in Gorteria 9 (11/12), p. 369—371 het voorkomen van ongewone plantesoorten op De Koningsheide bij Arnhem. Ook in 1980 is dit terrein verscheidene malen bezocht. Daarbij konden diverse soorten worden genoteerd, die in het jaar daarvoor niet zijn waargenomen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567159