Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526756

AuthorNN
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume3
Year1967
Issue14
Pages232-232
ISSN0017-2294
AbstractFlore de la Belgique, du Nord de la France et des Régions voisines, onder redactie van W. MULLENDERS, bewerkt door J. E. DE LANGHE, L. DELVOSALLE, J. DUVIGNEAUD, J. LAMBINON, A. LAWALRÉE, W. MULLENDERS en C. VANDEN BERGHEN. Ed. Desoer, Liège, 1967, 749 pag., 14 fig. Prijs 420 Belg. fr.
Deze onlangs verschenen nieuwe flora van België, die zonder twijfel ook voor de Nederlandse floristen van groot belang is, zal in de volgende aflevering van Gorteria worden besproken.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567166