Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526769

AuthorJ. Mennema
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume8
Year1976
Issue6
Pages117-118
ISSN0017-2294
AbstractANON., Inventarisatienota van het afwateringskanaal van ’s-Hertogenbosch naar Drongelen. Stichting „De Waerdman”, Waalwijk, 1976, 76 pag., fotokopie, ƒ 12,50 (excl. porto; te bestellen bij de Stichting, Coubertinlaan 5, Waalwijk). Een pleidooi voor het weren van auto’s op de dijken van het Drongels afwateringskanaal, vooral ten behoeve van het behoud van de rijke mycoflora.
H. DE BAKKER & A. W. EDELMAN-VLAM, De Nederlandse bodem in kleur. Stichting voor Bodemkartering & Centrum voor landbouwpublicaties en landbouwdocumentatie, Wageningen, 1976, 148 pag. + 32 kleurenfoto’s van bodemprofielen, ƒ 35,—. De 32 hoofdstukken, die elk een beschrijving van een bodemprofiel en het daarbij behorende landschap bevatten, zijn in de jaren 1964—1966 als een reeks artikelen verschenen in het Tijdschrift der Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567179