Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526772

AuthorRuud van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume28
Year2002
Issue4
Pages93-94
ISSN0017-2294
AbstractDeze rapporten zijn te bestellen door overmaking van het vermelde bedrag op bankrekening 36.70.54.612 t.n.v. Alterra te Wageningen, onder vermelding van het gewenste rapportnummer.
A.J. Beintema, A. Corporaal & N.A.C. Smits, Natuur in randmeren langs de Noordoostpolder, Wageningen, 2002, 41 pag., € 18, Alterra-rapport 464.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567182