Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526776

AuthorCris Hesse
TitleBoekbespreking 2: R. Pot, Veldgids Water- en oeverplanten
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume30
Year2004
Issue2
Pages76-76
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567186