Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526780

AuthorHans Kruijer
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume28
Year2002
Issue5
Pages123-124
ISSN0017-2294
AbstractDeze rapporten zijn te bestellen door overmaking van het vermelde bedrag op bankrekening 36.70.54.612 t.n.v. Alterra te Wageningen, onder vermelding van het gewenste rapportnummer.
G.H.P. Dirkx, Historische ecologie van hooimaatjes in ‘De Wildernis’ (Overijssel), Wageningen, 2002, 76 pag. incl. bijlagen, € 18, Alterra-rapport 392.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567190