Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526781

AuthorRaymond W.J.M. van der Ham
TitleMoseikelgal algemeen in Nederland
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume36
Year2013
Issue2
Pages42-44
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567191