Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526785

AuthorsA. van de Beek, S.E. de Jongh, F.M. Muller
TitleKorte mededeling
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume5
Year1971
Issue11
Pages267-267
ISSN0017-2294
AbstractHet belang van de bramen voor floristieken vegetatiekunde in Nederland. In de in het begin van deze eeuw verschenen monografie der Europese bramen van H. Sudre worden ruim 700 grote en kleine soorten vermeld.
Sinds vele jaren houdt zich een kleine groep Nederlandse floristen, leden der Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging, met de studie der bramen in ons land bezig. Tot dusver zijn reeds ca. 300 der door Sudre vermelde soorten in ons land aangetroffen, waarmede is aangetoond, dat Nederland voor deze plantengroep een belangrijk gebied is.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567195