Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526791

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume12
Year1984
Issue6
Pages139-139
ISSN0017-2294
AbstractAnon., Reggedal 1983, IVN-afd. Hellendoorn-Nijverdal, 8 pag. + lijsten, fotokopie.* Een lijst van plantetaxa, waargenomen in 1983 in kilometerhok 28.32.14.
F.A. Bink (red.), Natuurbeheer in Nederland, Deel 1, Levensgemeenschappen, 2e druk, Pudoc, Wageningen, 1984, 391 pag., ƒ 55. Een boek over de verschillende levensgemeenschappen in Nederland: hun kenmerken, geschiedenis, bedreiging en beheersmogelijkheden.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567201