Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526797

AuthorR. van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume25
Year1999
Issue5
Pages115-116
ISSN0017-2294
Abstract*P. Bremer, De ontwikkeling van flora / vegetatie in het natuurontwikkelingsgebied Strootman, Zolle, 1999, 15 pag. + bijlagen, uitgave Provincie Overijssel, Notitie milieu-inventarisatie nr. 9901. Info: 038-4251752 (P. Bremer).
J. Buis & J.P. Verkaik, Staatsbosbeheer. Honderd jaar werken aan groen Nederland, Utrecht, 1999, 287 pag., ƒ 69,90, ISBN 90 5345 138 2.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567206