Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526813

AuthorA. van de Beek
TitleBatologische notities 1
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume10
Year1980
Issue1
Pages14-19
ISSN0017-2294
AbstractTwo new species, viz. R. planus Beek and R. laetus Beek, are described. Comments on the differences between each species and some related ones are given.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567222