Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526821

AuthorA. de Visser
TitleKorte mededeling
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume4
Year1968
Issue6/8
Pages133-133
ISSN0017-2294
AbstractVondsten op Walcheren. In mei 1968 vond ik aan de oostzijde van het dorp Westkapelle (Topogr. kaart 1 : 50.000, blad 48, hok 21, ter hoogte van paal 40) een nieuwe groeiplaats van Catapodium marinum. Aan de zeezijde van een steenachtige duinovergang groeiden een 60 à 70 planten. Onder invloed van de zuiderzon waren ze op dat tijdstip voor het merendeel al in bloei.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567230