Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526829

AuthorArnout-Jan Rossenaar
TitleRecent onderzoek naar Groenknolorchis: 20.000 exemplaren in Nederland!
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume28
Year2002
Issue2/3
Pages49-49
ISSN0017-2294
AbstractIn 2001 heeft Anne Bolier van de Hogeschool Delft bij FLORON onderzoek gedaan naar het recente voorkomen van Groenknolorchis ( Liparis loeselii) in Nederland. Groenknolorchis is een belangrijke aandachtsoort van het Landelijk Meetnet Flora Aandachtsoorten. De soort staat bovendien op de Europese Habitatrichtlijn als soort van communautair belang, waarvan de aanwijzing van speciale beschermingszones door de overheid vereist is.
Groenknolorchis gaat overal in haar Europese verspreidingsgebied achteruit. Hoewel de soort bij ons zeldzaam is, heeft Nederland een bijzondere positie in Europa doordat ons land enkele grote populaties herbergt. In Groot-Britaniƫ, Duitsland, Frankrijk en Belgiƫ is de soort veel zeldzamer. Groenknolorchis staat in Nederland op de Rode lijst van bedreigde en kwetsbare vaatplanten in de categorie bedreigd. Rond 1935 kwam de soort nog naar schatting in 189 kilometerhokken voor. 1 Uit het onderzoek van Anne Bolier is gebleken dat de soort recent (1995-2001) voorkomt in 104 km-hokken. De soort is uit Oost-Nederland verdwenen, waar Groenknolorchis voorkwam in beekdalgraslanden die onder invloed stonden van mineraalrijk grondwater.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567237