Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526834

AuthorA. van de Beek
TitleRubus en de standaardlijst
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume9
Year1978
Issue1
Pages1-6
ISSN0017-2294
AbstractThe Standard List of the Netherlands Flora (ARNOLDS & VAN DER MEIJDEN, 1976) includes a number of Rubus groups. The author presents a key for these groups, and a survey of the species, belonging to each group.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567242