Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526837

AuthorNN
TitleExcursie
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume4
Year1969
Issue11
Pages202-202
ISSN0017-2294
AbstractDe zomerexcursie van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland werd van 30 juni tot 5 juli 1969 gehouden naar Oostelijk Flevoland, met als standplaats Dronten.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567245