Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526839

AuthorRuud Beringen
TitleBoekbespreking 1: J. Baar & W. Ozinga, Mycorrhizaschimmels, sleutelfactor voor duurzame landbouw en natuur
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume33
Year2008
Issue3
Pages93-94
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567247