Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526840

AuthorJ. Mennema
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume8
Year1977
Issue8
Pages158-158
ISSN0017-2294
AbstractW. NULTSCH, Algemene botanie 1 en 2. Aula boeken 573 en 574, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1976, 215 + 251 pag., ƒ 9,50 elk. Een door Joh. Bolman (m.m.v. E. J. Weeda) bewerkte 3e druk van het oorspronkelijk door M. J. A. Werger vertaalde Allgemeine Botanik.
H. F. L. OTTENS, Het Groene Hart binnen de Randstad; een beeld van de suburbanisatie in West-Nederland. Serie Mens en Ruimte nr. 1, Van Gorcum, Assen/Amsterdam, 1976, 189 pag., ƒ 29,50. Een niet-biologische benadering van de problematiek van het Groene Hart.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567248