Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526841

AuthorNN
TitleErrata
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume22
Year1996
Issue5
Pages136-139
ISSN0017-2294
Abstract– De aanduiding ‘r’ is weggevallen bij Astragalus glycyphyllos, Ceterach officinarum en Vaccinium uliginosum. Toch zouden we ook van deze soorten graag Rode-Lijstformulieren ontvangen. – Daarnaast staat bij Knautia arvensis, Polystichum lonchitis en Verbascum nigrum een ‘r’ in plaats van een ‘a’; het is niet nodig voor deze soorten een Rode-Lijstformulier in te vullen, maar wèl om een abundantieschatting te maken.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567249