Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526842

AuthorJ. Mennema
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume8
Year1977
Issue10/11
Pages216-218
ISSN0017-2294
AbstractJ. ABRAHAMSE, W. JOENJE & N. VAN LEEUWEN-SEELT (red.), Waddenzee, natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken, Landelijke Ver. tot Behoud van de Waddenzee, Harlingen/Ver. tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, ’s-Graveland, 1976, 368 pag., ƒ 79,90 (voor leden van de uitgevende Verenigingen ƒ 59,90). In dit veelzijdige, fraai geïllustreerde werk is het hoofdstuk Plantengroei van de hand van W. Joenje en Prof. Dr. V. Westhoff, m.m.v. Dr. E. van der Maarel.
J. C. BOTH, De vegetatie van enkele blauwgraslandcomplexen, doctoraal scriptie, Vakgroep Natuurbeheer, Wageningen/Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum, 1976, 91 pag. + bijlagen, fotokopie ¹). Het onderzoek werd verricht in de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel en had ten doel (vooral vegetatiekundige) gegevens te verkrijgen, nodig voor het opstellen van richtlijnen voor een optimaal beheer van blauwgraslanden.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567250