Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526854

AuthorRuud van der Meijden
TitleBoekbespreking 2
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume26
Year2000
Issue5
Pages236-236
ISSN0017-2294
AbstractB. Jonsell & T. Karlsson (red.), Flora Nordica 1: Lycopodiaceae to Polygonaceae, Stockholm, 2000, 368 pp., 110 fig., DM 110, ISBN 91-7190-033-0, te bestellen via e-mail: koeltz@t-online.de/www.koeltz.com Dit is het eerste deel van de langverwachte Flora Nordica (deel 2 zal spoedig volgen). Het project, dat vrijwel alle Skandinavische plantentaxonomen bezighoudt, is de kritische bewerking van alle vaatplanten in “Norden”: Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland, de Faroer eilanden en de Spitsbergen eilanden. Het grote belang van het werk ligt in het feit dat de resultaten geheel in het Engels worden gepresenteerd, zodat deze ook voor de hele wetenschappelijke wereld toegankelijk zijn. Door de bijzonder grondige opzet van het project – dat onder andere de bestudering van vrijwel alle herbariumcollecties inhoudt – zal deze Flora een groot gewicht krijgen in de Noordwest-Europese plantentaxonomische wereld, vooral ook, wegens de heldere manier waarop de taxonomische beslissingen worden gemotiveerd en om de open wijze waarop de onopgeloste problemen worden gepresenteerd. De Flora omvat de typificatie van de geaccepteerde namen, en op originele tellingen gebaseerde chromosoomaantallen. Het gehanteerde soortsbegrip en dat van ondersoort, is breed, klassiek. Vanuit Nederlands gezichtpunt zijn de volgende punten interessant: Ceterach is ondergebracht in Asplenium: Asplenium ceterach L. Populus gileadensis is een cultivar van P. balsaminifera L. De zgn. “Karpatenberk” wordt niet onderscheiden. In Ulmus wordt een breed soortsbegrip gehanteerd. Persicaria bistorta wordt onderscheiden als Bistorta officinalis Delarbre. Polygonum aviculare wordt niet in soorten opgesplitst. Voor het overige is er een zeer goede overeenkomst met de in Nederland onderscheiden soorten. Flora Nordica is geïllustreerd met originele lijntekeningen; die van Salix, bijvoorbeeld, zijn bijzonder nuttig. De verspreidingskaarten zijn summier gehouden: er worden maximaal 88 ‘provincies’ aangegeven, wel wordt door de grootte van de stip onderscheid gemaakt in algemeenheid, en met andere grafische tekens in de mate van inheemsheid. Het boek is fraai maar sober uitgegeven door de Bergius Foundation, een stichting van de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen. Zeer aan te bevelen!
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567261