Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526881

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume10
Year1981
Issue7
Pages131-132
ISSN0017-2294
AbstractProf. Dr. DINGEMAN BAKKER-bundel, Vakgroep Plantenoecologie, Groningen, 1980, 282 pag., f. 25,— (te bestellen bij de administratie van de vakgroep, postbus 14, 9750 AA Haren). Deze herdenkingsbundel bevat een 24-tal artikelen van leerlingen van de op 12 maart 1979 vrij plotseling overleden Groningse hoogleraar, eerder verschenen in de Acta Botanica Neerlandica 29 (5/6), voorafgegaan door een levensbericht en een bibliografie.
J. & T. COOLS, De flora van Midden-Brabant e.o. 1970-1980, Staatsbosbeheer Noord-Brabant, Tilburg, 1980, 88 pag., stencil ¹). Het resultaat van jarenlang veldonderzoek, aangevuld met literatuurgegevens, dat wordt uitgedrukt in 865 verspreidingskaartjes. Het opzoeken van deze kaartjes wordt niet bevorderd door het feit, dat zij voorzien zijn van Nederlandse namen doch geplaatst zijn in alfabetische volgorde naar hun wetenschappelijke namen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567286