Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526884

AuthorRuud van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume24
Year1998
Issue5
Pages128-132
ISSN0017-2294
AbstractDe rapporten, waarvan de prijs bij de redactie onbekend is, zijn te bestellen via tel. 0511-474764. De rapporten zijn gemaakt in opdracht van Staatsbosbeheer. *E. Wymenga & S. Kolkman, De vegetatie van het natuurreservaat De Rotstergaasterwallen in 1996, Veenwouden, 1997, 23 pag. + bijlagen en vegetatiekaart, A & W-rapport 151.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567289