Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526902

AuthorsP. Florusse, K. Visser, Aljos Farjon, Mirjam Braams, J.F. Veldkamp
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume12
Year1985
Issue10
Pages243-244
ISSN0017-2294
AbstractDe nerfamarant (Amaranthus blitoides S. Watson) in Rotterdam. In september 1984 trof ik op twee plaatsen in Rotterdam tientallen exemplaren aan van de nerfamarant (Amaranthus blitoides S. Watson). Op het spoorwegterrein van de Merwehavens (IVON-hok 37.36.44) stonden ze op open, zandige grond, samen met de witte amarant (Amaranthus albus L.). Op het voormalige veilingterrein (IVON-hok 37.37.14) stonden ze op open, recentelijk gestoorde zandgrond, samen met zwarte nachtschade (Solanum nigrum L.).
Deze waarnemingen zijn een bevestiging van de mededeling van Van der Ham (Gorteria 11, p. 86-88) dat de nerfamarant, behalve in de duinen en langs de Waal, ook in stedelijk gebied is ingeburgerd. Dit laatste wordt niet vermeld door Van der Meijden c.s. in de 20e druk van de Flora van Nederland.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567307