Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526908

AuthorNiko Buiten
TitleZwartsteel (Asplenium adiantum-nigrum L.) op een noordhelling in de duinen bij Velsen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume31
Year2005
Issue2
Pages48-51
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567313