Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526914

AuthorJ.H.P. Bruinsma
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume20
Year1994
Issue5/6
Pages142-143
ISSN0017-2294
AbstractMeijer en Van der Ploeg¹ vermelden het voorkomen van de kruising Potamogeton x lintonii in de molensloot bij de Hooidonkse Molen in Nuenen.² Wat vorm betreft staat deze kruising tussen de beide ouders ( P. crispus en P. mucronatus) in; als kenmerken worden genoemd de gedeeltelijk gesloten steunblaadjes aan de bladvoet en de aanwezigheid van zeer onopvallende tandjes langs de bladrand naar de top van het blad toe.¹ De kruising is zeldzaam.
In de herbaria van het Milieu Educatie Centrum Eindhoven (MEC-E) en van de Bekenwerkgroep Nederland (BWN) ligt van twee andere recente vindplaatsen materiaal dat tot deze kruising gerekend moet worden: uit de Kleine Beerze bij Vessem (1990)3, alsmede uit de Biezenloop, op het industrieterrein bij Veghel (1989 en 1990). 4
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567318