Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526916

AuthorsJ. Runhaar, C.L.G. Groen
TitleCorrecties indeling in ecologische groepen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume14
Year1988
Issue2
Pages47-48
ISSN0017-2294
AbstractIn de indeling in ecologische groepen gepubliceerd in Gorteria 13, nummer 11/12 (Runhaar c.s., 1987: ‘Een nieuwe indeling in ecologische groepen binnen de Nederlandse flora’) zijn een aantal fouten geslopen die we bij deze willen rechtzetten.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567320