Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526923

AuthorNN
TitleErrata
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume23
Year1997
Issue5
Pages154-154
ISSN0017-2294
Abstract1) In de wetenschappelijke FLORON-streeplijst dienen nog twee wijzigingen aangebracht te worden: – 5515 Populus deltoides moet worden 5115; – 1238 Spergularia salina moet worden S. marina. 2) In Gorteria 23 (4), “Verspreiding van doelsoorten (vaatplanten) in relatie tot de Ecologische Hoofdstructuur – Samenvatting FLORON-rapport nr. 3”: Pag. 111, Tabel 1 rechtsonder: het getal 170 moet vervangen worden door 270; Pag. 112, eerste regel: 40% moet vervangen worden door 67%.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567327