Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526933

AuthorR. van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume16
Year1990
Issue4
Pages118-120
ISSN0017-2294
AbstractJ. Barkman, Groeivormen van planten in Nederland, Wetenschappelijke Mededeling KNNV nr, 196, 1990, 32 pag., ISBN 90-5011-037-1, ƒ 19 (voor leden ƒ 15, te bestellen via gironummer 13028, Stichting Uitgeverij KNNV, Hoogwoud). — Barkman onderscheidt 87 architectuur-typen waarin Nederlandse planten (van algen tot bomen) zich kunnen voordoen. Speciaal bedoeld voor studie van de structuur van vegetaties.
S. Castroviejo, M. Lanz, G. López Ganzález, P. Montserrat, F. Muños Garmendia, J. Paiva & L. Villar (ed.), Flora Iberica. Plantas vasculares de la Penísula Ibérica e Islas Baleares, Vol. 2: Platanaceae – Plumbaginaceae, Real Jardín Botánico, C.S.I.C., Madrid, 1990, 897 pag., ca. ƒ 75, ISBN 84-00-07034-8. — Het tweede deel van de eerste wetenschappelijke, fraai geïllustreerde flora van het Iberisch schiereiland.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567337