Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526936

AuthorNN
TitleIn Memoriam
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume16
Year1990
Issue2
Pages50-50
ISSN0017-2294
AbstractOp 24 november 1989 overleed te Lelystad Sija Kanis-Boer, nog maar 44 jaar oud. Sija was een bescheiden, veelzijdige vrouw, die in verschillende werelddelen op allerlei terreinen actief is geweest. Toen FLORON werd opgericht en Sija — contactpersoon van een KNNV-plantenwerkgroep — als coördinatrice werd gevraagd, begon ze vol toewijding haar FLORON-district te organiseren. Een onverwacht hevige ziekte heeft hieraan voortijdig een einde gemaakt.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567340