Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526937

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume13
Year1986
Issue1
Pages21-23
ISSN0017-2294
AbstractAnon., Het dorp Blaricum, Tijdschrift van de Stichting Vecht & Eem en van de Vereniging van Vrienden van het Gooi 3, nr. 2, 1985, 157 pag., f. 10 (te bestellen bij K. Kool, 02153-15680). In dit aan Blaricum gewijde nummer vraagt floristisch het artikel van A. Farjon en J.T. de Smidt de aandacht: De warande bij Blaricum, een landschapsgradiƫnt met oude en nieuwe ecosystemen, p. 123-140.
Anon., Provinciale Milieu-inventarisatie Noord-Holland, Voortgangsverslag 1982-1983, Provinciale Waterstaat van Noord-Holland, Haarlem, 1984, 47 pag. + bijlagen, fotokopie.* In dit voortgangsrapport zijn onder meer kaartjes opgenomen van Anemone apennina in het binnenduingebied van Noord-Holland en van Anthyllis vulneraria en Silene nutans in Noord-Holland ten zuiden van het Noordzeekanaal.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567341