Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526949

AuthorNN
TitleRectificatie Gorteria 21 (1/2)
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume21
Year1995
Issue3
Pages131-132
ISSN0017-2294
AbstractBij het artikel “Verspreidingskaarten van de botanische kwaliteit in Nederland uit FLORBASE” in de vorige aflevering van Gorteria (Witte & Van der Meijden, Gorteria 21: 3—59) is nagelaten om te vermelden welke organisaties bronhouder zijn van FLORBASE. Onder bronhouders wordt verstaan: die organisaties die hun primaire waarnemingen over het voorkomen van planten per vierkante kilometer beschikbaar hebben gesteld aan de databank.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567353