Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526951

AuthorNiels Jeurink
TitleInventarisatieweekend Beekbergen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume19
Year1993
Issue1
Pages38-38
ISSN0017-2294
AbstractAfgezien van excursies hadden we dit jaar van 21 t/m 23 augustus ook een heus weekend in Beekbergen (Gld.), waarin enthousiast werd gestreept. De hoeveelheid deelnemers viel tegen, namelijk slechts acht. Het aantal blokken dat we konden bekijken was dan ook lager dan verwacht, in totaal zeven. Desondanks was de sfeer goed, het weer prachtig en de vegetatie leverde een aantal verrassingen op. De pekeladventieven werden in grote hoeveelheden gevonden: een enkel exemplaar Deens lepelblad (Cochlearia danica) was al wat er nog restte van de immense hoeveelheid die elk voorjaar hier staat en tegen deze tijd bijna helemaal is afgestorven. Verder vele duizenden exemplaren Hertshoornweegbree (Plantago coronopus) en op een paar plekken zelfs Engels gras (Armeria maritima), dat volop bloeide! Ook van een andere soort, die vooral in de duinen voorkomt maar op de Veluwe bepaald zeldzaam is, namelijk Bleekgele droogbloem (Gnaphalium luteo-album), vonden we niet ver van de weg tientallen exemplaren.
Tijdens het kamp bezochten we de kleine stukjes vochtige heide, waar we onder meer Ronde en Kleine zonnedauw (Drosera rotundifolia, D. intermedia), de beide soorten Snavelbies (Rhynchospora spec.) en Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis) tegen kwamen. Ook wat schrale, drogere vegetaties kwamen aan bod. We vonden bijvoorbeeld Liggend hertshooi (Hypericum humifusum), en meer richting Loenen ook Fraai hertshooi (Hypericum pulchrum). Beide soorten stonden volop in bloei.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567355