Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526960

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume9
Year1979
Issue11/12
Pages371-374
ISSN0017-2294
AbstractE. ARNOLDS, J. BRINKMAN, F. ENGELS, A. VAN HAPEREN & C. STAAL, Florzé, een natuurhistorische en geologische verkenning van een Belgisch heuvellandschap. Publicaties Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Reeks XXVII, afl. 1, 1977, 120 pag., ƒ 15,—(+ ƒ 2,75 verzendkosten, te bestellen bij Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Bosquetplein 7, 6211 KJ Maastricht). Dit veelzijdige boekwerkje bevat o.m. een lijst van ca. 650 hogere planten, die gevonden zijn in de periode van 1966 tot 1972 tijdens de door de voormalige Katholieke Jeugdorganisatie voor Natuurstudie in de Ardennen, even noordelijk van Aywaille, georganiseerde zomerkampen, alsmede enkele hoofdstukken, die gewijd zijn aan de floristiek en enkele plantengeografische en vegetatiekundige aspecten van dit gebied.
E. BECKERS, H. DANKERS & H. TEVONDEREN, Een vergelijkend vegetatiekundig onderzoek van de schorren ten zuiden van Bergen op Zoom, Verslag doctoraal onderwerp no. D6-1978, afd. Geobotanie, Nijmegen/Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek, Yerseke, 132 pag. + bijlagen¹). Dit vegetatiekundig onderzoek wordt vergeleken met een in 1964 in hetzelfde gebied uitgevoerde kartering om na te gaan welke veranderingen in de schorvegetatie zijn opgetreden na de ingrijpende werkzaamheden met betrekking tot de openstelling van de Rijn-Scheldeverbinding.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567364