Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526966

AuthorPeter Heukels
TitleJuncus foliosus Desf. (Gestreepte greppelrus) in Nederland teruggevonden
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume31
Year2005
Issue3/4
Pages90-92
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567370