Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526968

AuthorA.A. Kruijne
TitleKorte mededeling
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume1
Year1963
Issue12
Pages144-144
ISSN0017-2294
AbstractBromus carinatus Hook. & Arn. De uitbreiding van deze soort in en om Wageningen gaat in snel tempo. De eerste vondst dateert van sept. 1945, toen ik haar op de Wageningse berg signaleerde (Ned. Kruidk. Arch. 56, 1949, p. 243). Blijkens haar toenmahge areaal moest ze zich reeds enkele jaren eerder hebben gevestigd. De suggestie van wijlen P. Jansen dat ze wellicht verwilderd was uit een botanische tuin blijft mogelijk; in het Wageningse Arboretum (waar ook veel kruiden worden gekweekt) heb ik de soort echter nooit aangetroffen.
Een bewijs van haar algemeenheid in deze omgeving is het feit, dat studenten, die vegetatieve grassen verzamelen om die in ons laboratorium te determineren, haar vrij geregeld meebrengen. Wageningen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567372